آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۲,۲۶۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۵,۶۹۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۷ فروردین ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۸۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲۵۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۷ فروردین ۱۴۰۳