آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۸,۸۳۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۶۰,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۶,۹۳۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۶,۱۷۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۰,۵۲۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۸,۷۲۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۴,۳۴۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۸۲۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۸,۸۳۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۵,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۶۰,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۲ مهر ۱۴۰۲