آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۹,۵۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۷,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۷,۹۳۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۴,۶۸۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۲,۰۴۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۴,۲۹۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۶ مهر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲۰,۱۸۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۹,۵۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۰۴,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۷,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۶ مهر ۱۴۰۲