آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۹۸,۸۲۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۷۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۴,۰۶۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۹,۳۴۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه:۷۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۹,۵۵۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۷,۰۱۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۸,۲۳۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۳۹۸,۸۲۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۱۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۷۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳