آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۳۳,۸۸۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۴۰۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۲,۲۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۳,۵۶۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۴,۷۶۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۶,۵۹۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۹۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۴۳۳,۸۸۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۳۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۴۰۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳