آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۳۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۴۱۰,۲۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۸,۵۷۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۵,۸۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۳,۸۹۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۵,۱۶۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۵,۰۹۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۴۳۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۳۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۴۱۰,۲۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳