آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۱۸,۰۳۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۸۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۵,۰۳۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۲,۹۶۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۳,۵۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳,۸۲۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۴۱۸,۰۳۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۲۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۸۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳