آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۲۴,۸۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۸۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۸۸,۴۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۵۱,۵۴۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه:۷۰,۷۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۷۳,۳۱۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۰,۵۸۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۴۲۴,۸۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۲۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۸۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۱۳ تیر ۱۴۰۳