آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۳۰,۸۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۹۱,۳۳۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۵۰,۵۱۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه:۷۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۷۴,۵۹۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۲ تیر ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۴,۲۳۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۴۳۰,۸۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۲۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۷۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۱۲ تیر ۱۴۰۳