آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۱۴,۰۲۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه:۶۳,۵۹۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۸,۷۷۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۷,۰۶۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۰,۹۴۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۴۱۴,۰۲۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۱۶ تیر ۱۴۰۳