آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۲۴,۹۶۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۸۳,۱۱۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه:۶۷,۷۱۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۷۲,۱۱۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۹۷۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۴۲۴,۹۶۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۲۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۷۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۱۴ تیر ۱۴۰۳