آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۱۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۷۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۰,۶۶۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۵,۰۲۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه:۶۲,۵۷۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۸,۷۶۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۷,۰۵۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲,۴۳۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۴۱۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۱۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۷۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۱۷ تیر ۱۴۰۳