آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۰,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۰,۶۲۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۴,۴۳۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۰,۱۹۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۴,۵۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۷,۲۱۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۰,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۶,۹۰۰,۰۰۰ کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۰,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org