آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۷۵,۹۶۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۴۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۲,۶۲۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۴,۶۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۷,۸۲۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۳,۶۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۴ مهر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۷۵,۹۶۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۷۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۱۱۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۴۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org