آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۴,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۴,۸۳۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۴,۱۴۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۴,۵۸۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۵,۷۱۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۴,۰۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۴,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱۸۰,۰۰۰ کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۴,۸۳۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org