تیک تاک. شبکه بیت کوین از بلاک 800 هزارتا هم فراتر رفت. کمتر از یکسال تا نصف شدن پاداش بلاک بعدی باقی مانده است.

شبکه بیت کوین بلاک 800 هزارم را نیز استخراج کرد و تنها 40 هزارتا تا قبل از نصف شدن پاداش استخراج بعدی شبکه باقی مانده است. بلوک 800 هزارم شامل 3721 تراکنش با حجم 1.64 مگابایت است. قیمت بیت کوین در 24 جولای 29815 دلار بود.

بیت کوین

ارتفاع بلاک بیت کوین به مکان بلوک روی بلاکچین نسبت به تعداد بلاک‌های قبل از آن اشاره دارد. بلاک‌ها شامل تراکنش‌ها و داده‌هایی هستند که تسط ماینرهای شبکه در آن دسته‌بندی شده‌اند.

متریک به عنوان ترتیب زمانی از تراکنش‌ها و بلوک‌های شبکه عمل می‌کند که بلاک جدید را به بلاک قبلی در زنجیره متصل می‌کند. این امر به کاربران اجازه شناسایی ترتیب ثبت تراکنش‌ها را می‌دهد.

هرچه تعداد بلاک‌های بیشتری به زنجیره اضافه شود، قدرت محاسبات بیشتری برای عامل مخرب لازم است تا بلاک‌های قبلی را دستکاری کنند.

حمله 50 درصدی مستلزم قدرت کافی برای محاسبات تولید بلاک جدید است. مهاجم با این کار از تکمیل بلاک‌ها توسط ماینرها جلوگیری می‌کند. همچنین مهاجم توانایی معکوس کردن تراکنش‌ها را دارد.

شبکه بیت کوین تقریبا هر 10 دقیقه یک بلاک جدید تولید می‌کند. با افزایش قدرت هش این معیار تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این امر به طور خودکار دشواری استخراج را هر دو هفته یکبار برای حفظ تعادل تنظیم می‌کند.

بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده که هر چهار سال یکبار طی رویدادی بلاک‌ها نصف یا 210 هزار بلاک در زنجیره داشته باشد.

در سال 2009 پاداش اولیه 50 بیت کوین بود در ادامه در سال 2012 به 25 بیت کوین، در سال 2016 به 12.5 بیت کوین و در سال 2020 به 6.25 بیت کوین کاهش یافت. رویداد بعدی در آوریل 2024 رخ خواهد داد که تعداد پاداش بیت کوین به 3.125 بیت کوین کاهش می‌یابد.

منبع: cointelegraph.com