اتریوم کلاسیک چیست؟
تعریف اتریوم کلاسیکاتریوم کلاسیک یک پلتفرم رمزنگاری توزیع شده منبع باز، غیرمتمرکز و مبتنی بر بلاکچیناست که قراردادهای هوشمند را اجرا می‌کند. اتریوم کلاسیک به عنوان نسخه‌ای منشعب ازبلاکچیناتریوم ظهور کرد. این تقسیم در پی هک اتریومدرژوئن 2016 رخ داد، که در آن وجوه 50 میلیون دلاری به سرقت رفت. این تقسیم...
اتریوم چیست؟
اتریوم یک سیستم غیرمتمرکز است، به این معنی کهتوسط هیچ نهاد حاکمی کنترل نمی‌شود. اکثریت مطلق خدمات، مشاغل و شرکت‌های آنلاینبر اساس یک سیستم متمرکز حاکم ساخته شده‌اند. این روش صدها سال مورد استفاده قرارگرفته، و گرچه تاریخ بارها و بارها ثابت کرد که دارای نقص است، اما تا وقتی طرفینبه یکدیگر اعتماد نکنند،...
حمله 51٪ چیست؟
حمله 51٪ به حمله به بلاکچین - معمولاً بلاکچین بیت‌کوین، که چنینحمله‌ای هنوز فرضی است - اشاره دارد که توسط گروهی از ماینرها که بیش از 50٪ میزانهش ماینینگ یا توان محاسباتی شبکه را کنترل می‌کنند، صورت می‌گیرد. مهاجمان می‌تواننداز تأیید معاملات جدید جلوگیری کرده و پرداخت‌ها را بین برخی یا همه کاربران...
اثبات کار-اثبات سهام
اثبات کار(PoW) چیست؟اثبات کار، الگوریتم اجماع اصلی در یک شبکه بلاکچین است.دربلاکچین، اینالگوریتم برای تأیید معاملات و تولید بلوک‌های جدید در زنجیره استفاده می‌شود. با الگوریتم اثباتکار، ماینرها برای تکمیل معاملات در شبکه و پاداش گرفتن در برابر یکدیگر رقابت می‌کنند.در یک شبکه، کاربران توکن‌های...
بیت کوین چیست؟
بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که در ژانویه سال2009 به دنبال سقوط بازار مسکن ایجاد شد. ایده آن در وایت­ پیپیرش توسط ساتوشی ناکاماتوبی‌نام ونشان ذکر شده است. هویت شخص یا افرادی که این فناوری را ایجاد کرده‌اندهنوز یک راز است. بیت‌کوین نوید هزینه‌های معامله کمتری را نسبت به سازوکارهایپرداخت آنلاین سنتی...