قیمت بیت کوین در جریان تنش‌های اسرائیل و ایران کاهش چشمگیری را آغاز کرد.

بیت کوین به 60500 دلار کاهش یافت و تلاش می‌کند قیمت‌های قبلی را بازیابی کند و منطقه حمایت 60500 دلاری را بگیرد.

در نمودار ساعتی جفت BTC/USD  یک کانال رو به رشد کلیدی، با مقاومت 65850 دلار در حال شکل‌گیری است.

اگر بتواند منطقه مقاومت 66000 دلاری را رد کند، این جفت می‌تواند شتاب صعودی بگیرد.

قیمت بیت کوین کاهش شدیدی را به زیر سطح 70000 دلار آغاز کرد و در جریانات اخیر منطقه شتاب نزولی پیدا کرد.

این کاهش شدید در زیر سطوح 66000 دلار و 65000 دلار بود، طوریکه کاهش بیش از 10 درصد و حتی حمایت 60500 دلاری را هم آزمایش کرد.

 قیمت پایین، نزدیک به 60495 دلار تشکیل شد و قیمت اکنون در حال تلاش برای موج بازیابی است بطوری که از سطح 62500 دلار و 63000 دلار بالاتر رفت.

حرکتی بالاتر از سطح 23.6% فیب اصلاحی و حرکت نزولی از نوسان 71200 دلار به پایین 60495 دلار وجود داشت.

بیت کوین اکنون زیر 67000 دلار و میانگین متحرک 100 ساعته ساده معامله می‌شود. مقاومت فوری نزدیک به سطح 65800 دلار است.

همچنین یک کانال صعودی کلیدی با مقاومت 65850 دلار در نمودار ساعتی جفت BTC/USD در حال شکل‌گیری است.

این نزدیک به سطح 50% فیب اصلاحی، حرکت نزولی از نوسان 71200 دلار به 60495 دلار است.

اولین مقاومت اصلی می‌تواند 66000 دلار باشد. مقاومت بعدی اکنون روی 68000 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته قرار دارد.

اگر حرکت واضحی در بالای منطقه مقاومت 68000 دلار وجود داشته باشد، قیمت می‌تواند به حرکت خود ادامه دهد. در این صورت، قیمت تا 70000 دلار افزایش می‌یابد.

 مقاومت اصلی بعدی نزدیک به منطقه 71200 دلاری است. هر گونه سود اضافه ممکن است بیت کوین را در کوتاه مدت به سمت منطقه مقاومت 72500 دلاری سوق دهد.

اگر بیت کوین نتواند از محدوده مقاومت 66850 دلاری بالا برود، ممکن است کاهش دیگری را آغاز کند. حمایت فوری در نزدیک به سطح 64500 دلار است.

اولین سطح حمایت اصلی 63000 دلار است. اگر زیر 63000 دلار بسته شود، قیمت ممکن است شروع به کاهش به سمت سطح 62000 دلار کند.

هر ضرر اضافه ممکن است در کوتاه مدت قیمت را به سمت منطقه حمایتی 60500 دلاری سوق دهد.

منبع خبر: newsbtc

لینک مطلب: کاهش قیمت بیت کوین