آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۶,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۶,۶۶۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۱,۶۳۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۵,۶۸۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۶,۲۲۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۹,۱۵۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۴۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۹,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۱۷۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۶,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۴ آبان ۱۴۰۲