آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۸,۵۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۴,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۸,۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۶,۰۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۹۷۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۵۱۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۸,۵۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۸,۵۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۴,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲ آبان ۱۴۰۲