آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۸,۴۷۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۵,۹۶۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۱,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۸,۵۱۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۲۷۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۷۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۸,۴۷۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۹,۶۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۵,۹۶۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۵ آذر ۱۴۰۲