آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۹,۵۵۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۶,۹۶۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۴۹,۸۲۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۷,۳۱۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۲,۱۹۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۲,۵۹۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۴۶۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۸۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۹,۵۵۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۹,۶۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱۸۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۶,۹۶۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۷ آذر ۱۴۰۲