آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۹,۴۷۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۷,۱۴۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۰,۰۶۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۷,۴۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۳,۲۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۰۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۹,۴۷۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۹,۶۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۷,۱۴۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۶ آذر ۱۴۰۲