آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۲۴,۹۶۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۹,۹۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۵۰,۸۶۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۶,۹۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۵,۹۷۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۲۴,۹۶۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۲۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲