آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۰۴,۹۶۰۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۶۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۸,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۶,۹۶۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۹,۴۲۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۶,۹۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۹,۴۷۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۴ دی ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۴,۴۷۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۰۴,۹۶۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۰۶,۱۴۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۴ دی ۱۴۰۲