آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۲۰,۵۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۸۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۸۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۰,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۰,۰۵۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۹,۶۸۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۵۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۲۰,۵۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۲۱,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۸۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۸ دی ۱۴۰۲