آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۶۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۴۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۴,۱۳۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۳,۸۶۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۵۴,۳۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۸,۰۴۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۷,۶۵۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۵۷۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۶۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۶۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۴۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲