آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۶۷,۰۸۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۴۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۳,۷۱۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۶۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۹,۶۹۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۳۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۶۷,۰۸۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۶۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۴۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲