آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۶۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۴۷,۰۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۰,۲۴۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۰,۱۹۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۵۶,۶۸۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۹,۸۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۷,۲۷۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۵۸۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۳۶۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۶۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۴۷,۰۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲