آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۶۷,۵۳۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۴۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۹,۸۴۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۹,۶۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۵۵,۷۳۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۸,۰۷۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۷,۰۴۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳,۶۹۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۶۷,۵۳۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۶۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۴۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲