آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۶۳,۸۴۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۴۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۹,۴۲۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۵۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۶,۱۲۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۷,۴۱۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۰,۰۸۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۳۶۳,۸۴۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۷۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۴۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲