آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۳۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۴۰۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۷,۷۷۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۵۰,۸۷۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۷۶,۷۲۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۵,۱۱۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۴۳۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۴۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۴۰۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳