آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۱۲,۹۲۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۷۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۸۲,۶۳۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۸,۹۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۹,۲۱۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۶,۱۶۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۴۱۲,۹۲۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۱۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۷۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳