آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۱۹,۰۲۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۷۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۸۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۳,۹۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۹,۰۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۴,۶۸۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۴۱۹,۰۲۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۷۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳