آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۱۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۷۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۸۰,۰۲۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۷,۱۷۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۷,۷۲۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۴,۰۲۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳,۸۳۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۴۱۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۷۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳