آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۰۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۷۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۱,۲۱۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۰,۵۸۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۲,۱۳۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۴۰۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۷۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳