آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۹۹,۳۷۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۶۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۸,۴۷۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه:۴۹,۲۱۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲,۷۳۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۳۹۹,۳۷۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۰۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۶۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۲۱ تیر ۱۴۰۳