آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۳,۵۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۴,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۸,۹۱۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۱,۲۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۷,۸۴۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۳,۸۶۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳,۴۱۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۳,۵۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۶,۵۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۹۱۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۴,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org