آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۰,۴۲۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۱,۹۴۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۲,۷۱۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۸,۱۹۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۵,۰۷۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۴,۱۲۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۴۱۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۰,۴۲۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۷۰,۰۰۰ کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۱,۹۴۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org