آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۲۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۸۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۹,۰۵۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۸۰,۴۷۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۵۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۴,۸۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۹,۳۲۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۳۲۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۲۵,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۹۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۸۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org