آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۱,۵۷۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۴۹,۸۹۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۹,۸۲۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۳,۸۸۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۱,۸۸۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۵,۰۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۱,۵۷۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳,۸۲۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۴۹,۸۹۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org