آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۶,۰۳۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۶۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۰,۷۷۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۵,۳۲۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۴,۱۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۹,۳۷۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۱ دی ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۶,۰۳۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۴۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۶۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۱ دی ۱۴۰۲