آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۳۶,۰۵۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۴۰۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۸۲,۲۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۵,۵۴۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۸۱,۱۶۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۹,۵۶۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۴۸۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲۴,۰۶۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۴۳۶,۰۵۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۳۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۴۰۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳