آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۴,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۶,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۵,۹۳۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۵,۳۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۸,۷۴۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۴,۰۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۲,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۶,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۹ مهر ۱۴۰۲