آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۰۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۷۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۹,۴۷۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه:۶۰,۲۱۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۶,۵۹۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۸ تیر ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۵,۴۹۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۴۰۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۷۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۱۸ تیر ۱۴۰۳